Forside                        Kontakt    

                                                                          

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon: 62 21 44 92,

Mobil: 40 34 45 92

 Fax: 62 21 10 93,

E-Mail: kranpartner@kranpartner.dk

Forretningsadresse: Bagergade 42 a, 5700 Svendborg

Værksted og lager: Humblevej 76 B, 5900 Rudkøbing

 

 

 

 

 

 

Kraneftersyn

 

Lovpligtige eftersyn:

 

Lovpligtige eftersyn af elektriske kraner og taljer udføres i henhold til:

 

Eftersynet afsluttes med en prøvebelastning og en udførlig rapport med anvisning på eventuelle reparationsarbejder.

 

Forebyggende vedligeholdelse

 

Forebyggende vedligeholdelse udføres med henblik på at undgå utilsigtede produktionsstop.

 

Forebyggende vedligeholdelse udføres efter ”KRANPARTNER-DK service-manual” for det enkelte produkt:

  • Elektro-kædetalje
  • Elektro-wiretalje
  • Søjlesvingkran
  • Vægsvingkran
  • Letkrananlæg
  • Traverskran
  • Proceskran

 

 

Forebyggende vedligeholdelse udføres i henhold til det enkelte fabrikats driftsvejledning og specifikationer i øvrigt.

 

 

Kontroleftersyn:

 

KRANPARTNER-DK kan udfører kontroleftersyn af hejseredskaber i sin helhed

 

Hejseredskabet underkastes et eftersyn af hovedkomponenter samt komponenter, der erfaringsmæssigt for den pågældende krantype er problemer med.

Det kan enten være ét eftersyn om året, eller hvis det skønnes for tit, kan der vælges et eftersyn hvert andet år. Eftersynet foretages i starten af aftaleforholdet.

Der udtages en olieprøve fra hejsegearet, som analyseres hos et alternativt analyseinstitut. Analysen indeholder en partikeltælling.

Bremsernes belægningstilstand kontrolleres.

Der foretages opfølgning på arbejde, som skal udføres af fabrikant/servicefirma.

Der udfærdiges en handlingsplan for de nødvendige vedligeholdsarbejder i samarbejde med ejer af hejseredskabet.

Ejer fremsender kopi af alt materiale fra servicefirma/fabrikant m.m. til KRANPARTNER-DK tekniske konsulent.

Eftersynet afsluttes med en rapport, der i billeder og tekst belyser kranens tilstand.

 

 

Garantieftersyn:

Et garantieftersyn foregår inden garantiperiodens udløb og tjener til at få rettet eventuelle fejl inden udløb af fabrikantgarantien.

Et garantieftersyn består i et visuelt eftersyn og afsluttes med en udførlig dokumentation.

 

  • Der udfærdiges en rapport indeholdende alle relevante værdier aflæst i styring, identifikation af hovedkomponenterne samt beskrivelse af observationer under eftersynet.
  • Alle unormale forhold beskrives og dokumenteres med fotos.
  •  Konklusionen indeholder en liste over alle unormale forhold, eventuelle forhold hvor lovgivning ikke er fulgt samt øvrige anbefalinger til kranens drift.

 

 

 
 
 

 

                               ”Når gode råd er vigtige”

 

 Kraneftersyn

_________________________

Tilstandsrapport

_________________________

Levetidsberegning FEM / SWP 

_________________________

Behovsanalyse FEM-gruppering

_________________________

Om os

_________________________

Oplæring

_________________________

 

Tilsyn

_________________________

 

Moderniseringer

_________________________

 

Problemer med at se siden?

_________________________

 

KRANPARTNER - DK